ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panther

P AE1 N TH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panther-, *panther*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panther(n) เสือดำ, Syn. jaguar, puma, wildcat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panther(แพนเธอะ) n. เสือดำ,เสือดาว,

English-Thai: Nontri Dictionary
panther(n) เสือดำ,เสือลายตลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือดาว(n) leopard, See also: Panthera pardus, Example: เราโชคร้ายมากที่ไม่ได้เห็นเสือดาว ซึ่งที่เขาใหญ่นี่เห็นเสือดาวได้ยากมาก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อเสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่งและทนร้อนได้ดีกว่า ตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีจุดดำทั่วตัว ว่องไวและดุ ขึ้นต้นไม้เก่ง กินเนื้อ
เสือดำ(n) panther, Example: เสือดำอยู่ในวงศ์เดียวกันกับเสือโคร่ง มีการกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พันธุ์เสือที่มีขนดำทั้งตัว คือ ลายจม ในวงศ์ Felidae เป็นสีดำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสือดำ[seūa dam] (n) EN: panther  FR: panthère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANTHER P AE1 N TH ER0
PANTHERS P AE1 N TH ER0 Z
PANTHER'S P AE1 N TH ER0 Z
PANTHERS' P AE1 N TH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panther (n) pˈænθər (p a1 n th @ r)
panthers (n) pˈænθəz (p a1 n th @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲豹[měi zhōu bào, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, ] panther [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pantherzaunkönig {m} [ornith.]Stripe-backed Wren [Add to Longdo]
Panthermeise {f} [ornith.]Elegant Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドライオン;インド・ライオン[indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
タイガー[taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]
パンサー[pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus) [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi) [Add to Longdo]
ブラックパンサー[burakkupansa-] (n) Black Panther [Add to Longdo]
レオパード[reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur [Add to Longdo]
[とら(P);トラ(P), tora (P); tora (P)] (n) (1) tiger (Panthera tigris); (2) (col) drunk person; (P) [Add to Longdo]
黒豹[くろひょう, kurohyou] (n) black panther [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panther
   n 1: a large spotted feline of tropical America similar to the
      leopard; in some classifications considered a member of the
      genus Felis [syn: {jaguar}, {panther}, {Panthera onca},
      {Felis onca}]
   2: a leopard in the black color phase
   3: large American feline resembling a lion [syn: {cougar},
     {puma}, {catamount}, {mountain lion}, {painter}, {panther},
     {Felis concolor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top