ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pansy

P AE1 N Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pansy-, *pansy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pansy(n) ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pansy(แพน'ซี) n. ต้น violet,ชายผู้รักร่วมเพศ,ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
pansy(n) ดอกแพนซี,กะเทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อแพนซีฟ้า[phīseūa phaēnsī fā] (n, exp) EN: Blue Pansy
ผีเสื้อแพนซีเหลือง[phīseūa phaēnsī leūang] (n, exp) EN: Yellow Pansy
ผีเสื้อแพนซีมยุรา[phīseūa phaēnsī mayurā] (n, exp) EN: Peacock Pansy
ผีเสื้อแพนซีสีตาล[phīseūa phaēnsī sī tān] (n, exp) EN: Lemon Pansy
ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้[phīseūa phaēnsī tān mai] (n, exp) EN: Chocolate Pansy
ผีเสื้อแพนซีเทา[phīseūa phaēnsī thao] (n, exp) EN: Grey Pansy

CMU English Pronouncing Dictionary
PANSY P AE1 N Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pansy (n) pˈænziː (p a1 n z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三色堇[sān sè jǐn, ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣˇ, ] pansy, #106,105 [Add to Longdo]
三色紫罗兰[sān sè zǐ luó lán, ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ, / ] pansy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stiefmütterchen {n} [bot.] | Stiefmütterchen {pl} [bot.]pansy | pansies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンジー[panji-] (n) pansy (Viola tricolor hortensis); (P) [Add to Longdo]
三色スミレ;三色菫[さんしきスミレ(三色スミレ);さんしょくスミレ(三色スミレ);さんしきすみれ(三色菫);さんしょくすみれ(三色菫), sanshiki sumire ( sanshoku sumire ); sanshoku sumire ( sanshoku sumire ); sanshikis] (n) heartsease (wild pansy, Viola tricolor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pansy
   n 1: large-flowered garden plant derived chiefly from the wild
      pansy of Europe and having velvety petals of various colors
      [syn: {pansy}, {Viola tricolor hortensis}]
   2: a timid man or boy considered childish or unassertive [syn:
     {sissy}, {pantywaist}, {pansy}, {milksop}, {Milquetoast}]
   3: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
     {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen}, {queer},
     {poof}, {poove}, {pouf}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top