ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paleozoic

P EY2 L IY0 AH0 Z OW1 IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paleozoic-, *paleozoic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Paleozoic Era; Palaeozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paleozoic era metamorphic rocks.หินโสโครกทื่แปรสภาพในยุค Paleozoic The Plain in the Prodigy (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PALEOZOIC P EY2 L IY0 AH0 Z OW1 IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪, #60,350 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paläozoikum [geol.]Paleozoic [Am.]; Palaeozoic [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古生界[こせいかい, koseikai] (n) Paleozoic group [Add to Longdo]
古生代[こせいだい, koseidai] (n) Paleozoic era [Add to Longdo]
筆石[ふでいし, fudeishi] (n) graptolite (extinct Paleozoic era invertebrate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Paleozoic
   adj 1: of or relating to or denoting the Paleozoic era
   n 1: from 544 million to about 230 million years ago [syn:
      {Paleozoic}, {Paleozoic era}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top