ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palatable

P AE1 L AH0 T AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palatable-, *palatable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palatable(adj) อร่อย, See also: ถูกปาก, Syn. delicious, Ant. distasteful, unsavory
palatable(adj) ซึ่งเป็นที่พอใจ, Syn. acceptable, delectable, pleasant, Ant. unacceptable, unpleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palatable(แพล'ละทะเบิล) adj. น่ากิน,อร่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อย[arøi] (adj) EN: good ; delicious ; palatable  FR: bon ; délicieux
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
น่ากิน[nākin] (adj) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable  FR: appétissant

CMU English Pronouncing Dictionary
PALATABLE P AE1 L AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palatable (j) pˈælətəbl (p a1 l @ t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmackhaft; wohlschmeckend {adj} | schmackhafter; wohlschmeckender | am schmackhaftesten; am wohlschmeckendstenpalatable | more palatable | most palatable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口に合う[くちにあう, kuchiniau] (exp,v5u) to be palatable; to suit one's taste [Add to Longdo]
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palatable
   adj 1: acceptable to the taste or mind; "palatable food"; "a
       palatable solution to the problem" [syn: {palatable},
       {toothsome}] [ant: {unpalatable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top