ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pager

P EY1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pager-, *pager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pager(n) วิทยุติดตามตัว, See also: เพจ, เพจเจอร์, Syn. beeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pager(แพจ'เจอะ) n. เครื่องเรียกขานชื่อคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pagerวิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ beeper ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพจเจอร์(n) pager, Syn. วิทยุติดตามตัว, Example: บริษัทแพ็ค-ลิ้งค์ฯ เป็นผู้ให้บริการเพจเจอร์เป็นรายแรกของไทย, Thai Definition: เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง มีสัญญาและข้อความปรากฏให้เห็น, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องวิทยุติดตามตัว(n) pager, Syn. วิทยุติดตามตัว, เพจเจอร์
วิทยุติดตามตัว(n) pager, Syn. เพจเจอร์, เพจ, Example: คุณหมอมีทั้งโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัวตั้ง 2-3 เครื่องเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อเลย, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน
วิทยุติดตามตัว(n) pager, Thai Definition: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลือ[leū] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely  FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
เผยแพร่[phoēiphraē] (v) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize  FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[phraē] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate  FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
ระบาด[rabāt] (v) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated  FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
ซ่าน[sān] (v) EN: diffuse ; spread ; distribute  FR: se répandre ; se propager

CMU English Pronouncing Dictionary
PAGER P EY1 JH ER0
PAGERS P EY1 JH ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼叫器[hū jiào qì, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, ] pager; beeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベル友[ベルとも, beru tomo] (n) person with whom one communicates by pager [Add to Longdo]
ページャ[pe-ja] (n) pager [Add to Longdo]
ページャー[pe-ja-] (n) {comp} pager [Add to Longdo]
ペイジャー[peija-] (n) {comp} pager [Add to Longdo]
ポケットベル[pokettoberu] (n) pager (wasei [Add to Longdo]
ポケベル[pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページャー[ぺーじゃー, pe-ja-] pager [Add to Longdo]
ペイジャー[ぺいじゃー, peija-] pager [Add to Longdo]
ポケベル[ぽけべる, pokeberu] pager [Add to Longdo]
ページャ[ぺーじゃ, pe-ja] pager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pager
   n 1: an electronic device that generates a series of beeps when
      the person carrying it is being paged [syn: {beeper},
      {pager}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top