ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pack

P AE1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pack-, *pack*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pack(n) หีบห่อ, See also: หีบ, ห่อ, Syn. packet, box, package
pack(n) ของจำนวนมาก, See also: ของที่กองรวมกัน, Syn. plenty, lot, much, Ant. scarcity
pack(n) ฝูง, See also: กลุ่ม, หมู่, พวก, แก๊ง, คณะ, เหล่า, Syn. gang, band
pack(n) กระเป๋าสะพายหลัง, Syn. backpack
pack(vt) บรรจุ, See also: ใส่หีบห่อ, เก็บของใส่กระเป๋า, Syn. collect, gather, Ant. unpack
packed(adj) แน่น, See also: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, Syn. jamed, congested, overcrowded
packer(n) คนห่อสินค้า, See also: ผู้บรรจุหีบห่อ, บริษัทที่บรรจุหีบห่อ, Syn. docker, loader
packet(n) ห่อของเล็กๆ, See also: หีบห่อขนาดเล็ก, กล่องเล็กๆ, Syn. fortune, bundle
pack in(phrv) อัดเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. crowd in
pack in(phrv) ดึงดูดฝูงชนจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pack(แพค) n.,v. ห่อ,มัด,กลุ่มคน,ฝูง vt. คัด,เลือก,รวบรวม, See also: packer n.
pack ratn. หนูขนาดใหญ่หางเป็นช่อ,นักเก็บเล็กเก็บน้อย
package(แพค'คิจ) n. หีบ,ห่อ,มัด, Syn. parcel
package dealn. การซื้อขายเหมาทั้งหมด
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
packer(แพค'เคอะ) n. ผู้ห่อ,เครื่องบรรจุหีบห่อ
packet(แพค'คิท) n. ห่อเล็ก ๆ ,มัดเล็ก ๆ ,หมายถึง กลุ่มข้อมูล (data packet) จำนวนหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communications)
packet switchingการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (packet) แต่ละกลุ่มจะมีความยาวเท่ากัน (ปกติ 100บิต) ข้อมูลจะหาทิศทางเดินไปได้เอง โดยที่สายหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้กันได้หลายคน เมื่อถึงที่ปลายทางข้อมูลก็จะกลับไปรวมกันเองดู circuit switching เปรียบเทียบ
packet switching networkข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า PSN (อ่านว่า พีเอสเอ็น) หมายถึง วิธีส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง โดยการแบ่งสายข้อมูลเป็นกลุ่ม (packet) แล้วส่งไปยังปลายทาง ฉะนั้น กลุ่มข้อมูลอาจจะไปในทิศทางต่าง ๆ กันได้ และไม่จำเป็นต้องถึงปลายทางตามลำดับที่ส่งออก เครื่องปลายทาง (terminal) จะทำหน้าที่รวบรวมกลุ่มข้อมูล แล้วจัดกลับเป็นสายข้อมูลเอง
packetboatn. เรือโดยสารและบรรทุกของประจำทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
pack(vi) รวมกลุ่ม,อัด,ทำให้แน่น
pack(vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด
package(n) หีบห่อ,ภาชนะบรรจุ,รายการเหมา
packer(n) เครื่องบรรจุหีบห่อ,พนักงานขนถ่ายกระเป๋า
packet(n) หีบห่อ,เครื่องหลังทหาร,เป้,เที่ยวเรือ,กล่องเล็กๆ
unpack(vt) แก้ออก,เอาออก,รื้อออก,เปิดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packอัดแน่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pack๑. การห่อ๒. การประคบ [มีความหมายเหมือนกับ fomentation]๓. สิ่งยัดแน่น [มีความหมายเหมือนกับ tampon] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, coldการประคบเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, dryการประคบแห้งร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, fullการห่อทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, halfการห่อท่อนตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, hotการประคบร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, iceการประคบน้ำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, periodontal; periodontal packยาปิดแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
packageโปรแกรมสำเร็จ [มีความหมายเหมือนกับ software package] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
packอัดแน่น [คอมพิวเตอร์]
Package goods industryอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Package printingการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Package toursการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย [TU Subject Heading]
Packagingการบรรจุหีบห่อ [เศรษฐศาสตร์]
Packagingบรรจุภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Packagingการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Packagingบรรจุภัณฑ์, Example: สิ่งสำหรับบรรจุของอาจเป็น หีบห่อ หรือถัง [สิ่งแวดล้อม]
Packaging machineryเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Packaging Materialsวัสดุบรรจุภัณฑ์, Example: วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้สำหรับเก็บอาหาร ของใช้ และของที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อาทิ กระดาษแข็ง โลหะ ไม้ แก้ว พลาสติก ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
packaging(n) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++
Packerคนห่อวัสดุ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pack10 people were packed into the small room.
packA bill came along with the package.
packAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
packAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
packAttach this label to your package.
packBelieve it or not, it came in pack of gum.
packCould you give a me hand packing on Saturday?
packDid you get the package I sent you?
packEach of them carried their own pack.
packEach package contains a score of cigarettes.
packFood packaging reduces spoilage.
packGet messed up with them and never mind shivs they're probably packing heat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุภัณฑ์(n) package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai Definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
ห่อ(v) wrap, See also: package, envelop, Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม, Ant. แกะ, เปิด, แก้, Example: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย, Thai Definition: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
ห่อ(clas) pack, See also: parcel, package, packet, Example: แม่ไปตลาด เพื่อซื้อกะปิ น้ำปลาและยาแก้ปวดสองสามห่อ, Thai Definition: ลักษณนามเรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น เช่น ขนมห่อหนึ่ง ข้าว 2 ห่อ
อัด(v) pack, See also: press, squeeze, push, put, Syn. บีบ, ดัน, ยัด, Example: เขาอัดเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าก่อนจะรีบออกจากบ้านทันที
กุลี(clas) package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai Definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
ข้าวห่อ(n) wrapped food, See also: packed food, Example: เราเอาข้าวห่อของใครของมันออกมาแกะกินกันใต้ต้นไม้, Count Unit: ห่อ, Thai Definition: ข้าวและกับข้าวที่ใส่เป็นห่อไว้รับประทาน
ต่าง(n) pack-saddle, Example: เขาบรรทุกของลงต่างบนหลังวัว เตรียมออกเดินทาง, Count Unit: ต่าง, Thai Definition: ภาชนะสำหรับบรรทุกสิ่งของมีคานพาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะมีวัวและลาเป็นต้น ให้ห้อยลงมาทั้ง 2 ข้าง, เรียกโค ลา ที่ใช้บรรทุกสิ่งของในลักษณะเช่นนั้นว่า โคต่าง ลาต่าง
บรรจุ(v) load, See also: pack, enclose, Syn. ใส่, Example: ช่างภาพบรรจุฟิล์มใส่กล้องอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ใส่ลงไว้
ซอง(clas) pack, See also: package, case, packet, Example: คุณลุงสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง
การบรรจุหีบห่อ(n) package, See also: baling, parceling, Syn. การบรรจุ, การใส่, การประจุ, Example: การทำให้สินค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต้องผ่านการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อหลายขั้นตอน เพื่อรักษารูปและกลิ่นของสินค้าให้ยาวนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
ใบส่งของ[bai song khøng] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[bai songmøp] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุหีบห่อ[banju hīphø] (v, exp) EN: packaging ; containers ; packaging material
บรรจุหีบห่อด้วยวิธีสุญญากาศ[banju hīphø dūay withī sunyākāt] (adj) EN: vacuum-packed
บรรจุภัณฑ์[banjuphan] (n) EN: package
บรรจุสินค้า[banju sinkhā] (v, exp) EN: pack goods
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PACK P AE1 K
PACKS P AE1 K S
PACKED P AE1 K T
PACKET P AE1 K AH0 T
PACKET P AE1 K IH0 T
PACKER P AE1 K ER0
PACKAGE P AE1 K IH0 JH
PACKETS P AE1 K IH0 T S
PACKAGE P AE1 K AH0 JH
PACKARD P AE1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pack (v) pˈæk (p a1 k)
packs (v) pˈæks (p a1 k s)
packed (v) pˈækt (p a1 k t)
packer (n) pˈækər (p a1 k @ r)
packet (n) pˈækɪt (p a1 k i t)
package (v) pˈækɪʤ (p a1 k i jh)
packers (n) pˈækəz (p a1 k @ z)
packets (n) pˈækɪts (p a1 k i t s)
packing (v) pˈækɪŋ (p a1 k i ng)
packaged (v) pˈækɪʤd (p a1 k i jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包装[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package, #3,106 [Add to Longdo]
小包[xiǎo bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠ, ] packet, #17,305 [Add to Longdo]
垫料[diàn liào, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] packing material; lagging; litter, #64,736 [Add to Longdo]
驮子[duò zi, ㄉㄨㄛˋ ㄗ˙, / ] pack animal's load, #214,280 [Add to Longdo]
分组交换[fēn zǔ jiāo huàn, ㄈㄣ ㄗㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] packet switching [Add to Longdo]
驮畜[tuó chù, ㄊㄨㄛˊ ㄔㄨˋ, / ] pack animal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasttier {n}; Packtier {n}; Tragtier {n}pack animal [Add to Longdo]
Lug und Trugpack of lies [Add to Longdo]
Pack {n}pack [Add to Longdo]
Packeis {n}pack ice [Add to Longdo]
Packer {m}packer [Add to Longdo]
Packesel {m}pack mule; packhorse; burro [Add to Longdo]
Packliste {f}packing list [Add to Longdo]
Packstück {n}package [Add to Longdo]
Packmaterial {n}packing materials [Add to Longdo]
Packmittel {n}packaging [Add to Longdo]
Packpapier {n}packing paper; wrapping paper [Add to Longdo]
Packpapier {n}brown paper [Add to Longdo]
Packsattel {m}packsaddle [Add to Longdo]
Packung {f}package [Add to Longdo]
Packung {f} (Dichtungen)packing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう[gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P) [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう詰め[ぎゅうぎゅうづめ, gyuugyuudume] (exp) jam packed [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
びっしり[bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
ゆうパック[yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
アイスパック[aisupakku] (n) ice bag; ice pack; pack ice [Add to Longdo]
アカデミックパッケージ[akademikkupakke-ji] (n) {comp} academic package [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package [Add to Longdo]
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
ディスクパック[でいすくぱっく, deisukupakku] disk pack [Add to Longdo]
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package) [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
パケット[ぱけっと, paketto] packet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pack
   n 1: a large indefinite number; "a battalion of ants"; "a
      multitude of TV antennas"; "a plurality of religions" [syn:
      {battalion}, {large number}, {multitude}, {plurality},
      {pack}]
   2: a complete collection of similar things
   3: a convenient package or parcel (as of cigarettes or film)
   4: an association of criminals; "police tried to break up the
     gang"; "a pack of thieves" [syn: {gang}, {pack}, {ring},
     {mob}]
   5: an exclusive circle of people with a common purpose [syn:
     {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack},
     {camp}]
   6: a group of hunting animals
   7: a cream that cleanses and tones the skin [syn: {pack}, {face
     pack}]
   8: a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the
     body for its therapeutic effect
   9: a bundle (especially one carried on the back)
   v 1: arrange in a container; "pack the books into the boxes"
      [ant: {take out}, {unpack}]
   2: fill to capacity; "This singer always packs the concert
     halls"; "The murder trial packed the court house"
   3: compress into a wad; "wad paper into the box" [syn: {pack},
     {bundle}, {wad}, {compact}]
   4: carry, as on one's back; "Pack your tents to the top of the
     mountain"
   5: set up a committee or legislative body with one's own
     supporters so as to influence the outcome; "pack a jury"
   6: have with oneself; have on one's person; "She always takes an
     umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she
     goes into the mountains" [syn: {carry}, {pack}, {take}]
   7: press tightly together or cram; "The crowd packed the
     auditorium" [syn: {throng}, {mob}, {pack}, {pile}, {jam}]
   8: hike with a backpack; "Every summer they are backpacking in
     the Rockies" [syn: {backpack}, {pack}]
   9: press down tightly; "tamp the coffee grinds in the container
     to make espresso" [syn: {tamp down}, {tamp}, {pack}]
   10: seal with packing; "pack the faucet"
   11: have the property of being packable or of compacting easily;
     "This powder compacts easily"; "Such odd-shaped items do not
     pack well" [syn: {compact}, {pack}]
   12: load with a pack [syn: {pack}, {load down}]
   13: treat the body or any part of it by wrapping it, as with
     blankets or sheets, and applying compresses to it, or
     stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to
     absorb blood; "The nurse packed gauze in the wound"; "You
     had better pack your swollen ankle with ice"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top