ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pacifist

P AE1 S IH0 F IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pacifist-, *pacifist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pacifist(n) ผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพ, See also: ผู้รักสันติภาพ, ผู้รักความสงบ, Syn. conscientious objector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pacifist(แพส'ซะฟิสทฺ) n. ผู้รักสันติ,ผู้รักความสงบ ผู้ยึดถือลัทธิอหิงสา,ผู้ต่อต้านการถูกเกณฑ์ทหาร., See also: pacifistic แพสซะฟิส'ทิค adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pacifistผู้ใฝ่สันติ, นักสันตินิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
PACIFIST P AE1 S IH0 F IH0 S T
PACIFISTS P AE1 S IH0 F IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pacifist (n) pˈæsiːfɪst (p a1 s ii f i s t)
pacifists (n) pˈæsiːfɪsts (p a1 s ii f i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pazifist {m} | Pazifisten {pl}pacifist | pacifists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反戦主義者[はんせんしゅぎしゃ, hansenshugisha] (n) pacifist [Add to Longdo]
非戦論者[ひせんろんしゃ, hisenronsha] (n) pacifist [Add to Longdo]
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms [Add to Longdo]
平和思想[へいわしそう, heiwashisou] (n) pacifism; pacifist thought [Add to Longdo]
平和主義憲法[へいわしゅぎけんぽう, heiwashugikenpou] (n) pacifist constitution [Add to Longdo]
平和主義者[へいわしゅぎしゃ, heiwashugisha] (n) pacifist [Add to Longdo]
平和論者[へいわろんしゃ, heiwaronsha] (n) pacifist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pacifist
   adj 1: opposed to war [syn: {pacifist(a)}, {pacifistic},
       {dovish}]
   n 1: someone opposed to violence as a means of settling disputes
      [syn: {pacifist}, {pacificist}, {disarmer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top