ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oviduct

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oviduct-, *oviduct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oviduct(n) ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oviduct; salpinx uterina; tube, fallopian; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oviductal pregnancy; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
oviductท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก  ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oviduct (n) ˈouvɪdʌkt (ou1 v i d uh k t)
oviducts (n) ˈouvɪdʌkts (ou1 v i d uh k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
輸卵管[ゆらんかん, yurankan] (n) oviduct; Fallopian tubes [Add to Longdo]
卵管[らんかん, rankan] (n,adj-no) fallopian tube; oviduct; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oviduct
   n 1: either of a pair of tubes conducting the egg from the ovary
      to the uterus [syn: {Fallopian tube}, {uterine tube},
      {oviduct}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top