ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overzealous

OW2 V ER0 Z EH1 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overzealous-, *overzealous*, overzealou
English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERZEALOUS OW2 V ER0 Z EH1 L AH0 S
OVERZEALOUSLY OW2 V ER0 Z EH1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overzealous (j) ˌouvəzˈɛləs (ou2 v @ z e1 l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übereifrig {adj} | übereifriger | am übereifrigstenoverzealous | more overzealous | most overzealous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overzealous
   adj 1: marked by excessive enthusiasm for and intense devotion
       to a cause or idea; "rabid isolationist" [syn: {fanatic},
       {fanatical}, {overzealous}, {rabid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top