ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overweight

OW2 V ER0 W EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overweight-, *overweight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overweight(adj) ที่มีน้ำหนักมากเกินไป, Syn. plump, heavy, Ant. lean, thin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overweight(โอ'เวอะเวท) n.,adj. น้ำหนักเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
overweight(adj) หนักเกินพิกัด
overweight(n) น้ำหนักเกินพิกัด
overweight(vt) ทำให้หนักเกินพิกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overweightน้ำหนักเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overweightน้ำหนักเกิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overweightHe is overweight.
overweightHe's on a diet because he is a little overweight.
overweightMrs, Brown warned Beth if she didn't eat properly she would be permanently overweight.
overweightShe wants to lose weight because she is overweight.
overweightThis bag is 4 kilograms overweight.
overweightWhat with having no exercise and being overweight, he had a heart attack.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวบ(adj) overweight, See also: plump, heavy, obese, fat, fleshy, Syn. อ้วน, เจ้าเนื้อ, จ้ำม่ำ, Ant. ผอม, Example: ดิฉันมีรูปร่างค่อนข้างจะอวบไปหน่อยจำเป็นต้องลดน้ำหนัก, Thai Definition: ร่างกายสมบูรณ์และอิ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำหนักเกิน[nāmnak koēn] (n) EN: overweight ; excess weight  FR: surpoids [m]
อวบ[ūap] (adj) EN: overweight ; plump ; heavy ; obese ; fat ; fleshy  FR: potelé ; obèse

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERWEIGHT OW2 V ER0 W EY1 T
OVERWEIGHTED OW2 V ER0 W EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overweight (n) ˈouvəwɛɪt (ou1 v @ w ei t)
overweight (j) ˌouvəwˈɛɪt (ou2 v @ w ei1 t)
overweighted (j) ˌouvəwˈɛɪtɪd (ou2 v @ w ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过重[guò zhòng, ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] overweight (luggage), #15,647 [Add to Longdo]
超重[chāo zhòng, ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ, ] overweight (baggage, freight), #21,595 [Add to Longdo]
胖人[pàng rén, ㄆㄤˋ ㄖㄣˊ, ] overweight person; fatty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーウエート[o-ba-ue-to] (n) overweight [Add to Longdo]
メタボ[metabo] (n) (1) (abbr) (See メタボリックシンドローム) metabolic syndrome; (2) overweight [Add to Longdo]
過重[かじゅう, kajuu] (adj-na,n) overweight [Add to Longdo]
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese [Add to Longdo]
太り過ぎ[ふとりすぎ, futorisugi] (n,adj-no) overgrowth; overweight [Add to Longdo]
太り気味[ふとりぎみ, futorigimi] (adj-no) plump; rather overweight [Add to Longdo]
肥満児[ひまんじ, himanji] (n) overweight child [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overweight
   adj 1: usually describes a large person who is fat but has a
       large frame to carry it [syn: {fleshy}, {heavy},
       {overweight}]
   n 1: the property of excessive fatness [syn: {corpulence},
      {overweight}, {stoutness}, {adiposis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top