ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overture

OW1 V ER0 CH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overture-, *overture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overture(n) เพลงโหมโรง, See also: ดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ต
overture(n) การเกริ่นนำ, See also: การเสนอนำ, Syn. introduction, prelude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overture(โอ'เวอะเชอะ) n. เพลงโหมโรง,ฉากเริ่มต้น,โคลงนำ,การเล่นนำ,บทนำ,การเริ่มต้น,การแสดงเอง,การเสนอ,การทาบทาม.vt. เสนอ,ทาบทาม, Syn. proposal, offer
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtureโหมโรง [TU Subject Heading]
Overturesเพลงโหมโรง [TU Subject Heading]
Overtures (Chamber orchestra)เพลงโหมโรง (แชมเบอร์ออเคสตร้า) [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทาบทาม(n) overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai Definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียบเคียง[līepkhīeng] (v) EN: approach ; make an overture ; be circumspect
เปิดฉาก[poētchāk] (v) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture  FR: frapper les trois coups

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTURE OW1 V ER0 CH ER0
OVERTURES OW1 V ER0 CH UH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overture (n) ˈouvətjuəʳr (ou1 v @ t y u@ r)
overtures (n) ˈouvətjuəʳz (ou1 v @ t y u@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序曲[xù qǔ, ㄒㄩˋ ㄑㄩˇ, ] overture, #34,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーチュア[o-ba-chua] (n) overture [Add to Longdo]
オーバチュア[o-bachua] (n) overture [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P) [Add to Longdo]
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P) [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overture
   n 1: orchestral music played at the beginning of an opera or
      oratorio
   2: something that serves as a preceding event or introduces what
     follows; "training is a necessary preliminary to employment";
     "drinks were the overture to dinner" [syn: {preliminary},
     {overture}, {prelude}]
   3: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top