ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overreact

OW1 V ER0 R IY0 AE1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overreact-, *overreact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overreact(vi) มีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป, Syn. exaggerate, overcompensate
overreaction(n) การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป[kān mī patikiriyā runraēng koēnpai] (n, exp) EN: overreaction
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป[kān mī patikiriyā tōtøp raēng koēnpai] (n, exp) EN: overreaction

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERREACT OW1 V ER0 R IY0 AE1 K T
OVERREACTS OW1 V ER0 R IY0 AE1 K T S
OVERREACTED OW1 V ER0 R IY0 AE2 K T IH0 D
OVERREACTING OW1 V ER0 R IY0 AE2 K T IH0 NG
OVERREACTION OW1 V ER0 R IY0 AE2 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overreacting (n) ˈouvɜːʳ-riːˈæktɪŋ (ou1 v @@ - r ii a1 k t i ng)
overreaction (n) ˈouvəriːˈækʃən (ou1 v @ r ii a1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過剰反応[かじょうはんのう, kajouhannou] (n) overreaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  overreact
      v 1: show an exaggerated response to something; "Don't overreact
           to the bad news--take it easy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top