ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overleaf

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overleaf-, *overleaf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overleaf(adv) กลับด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overleafด้านหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลิกหน้าต่อไป[phlik nā tøpai] (v, exp) EN: turn overleaf

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overleaf (a) ˌouvəlˈiːf (ou2 v @ l ii1 f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
頁の裏;ページの裏[ページのうら, pe-ji noura] (n) overleaf [Add to Longdo]
裏面に続く[りめんにつづく, rimennitsuduku] (exp,v5k) continued overleaf; please turn over; PTO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  overleaf
      adv 1: on or to the other side of a page; "data tabulated
             overleaf"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top