ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overfeed

OW2 V ER0 F IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overfeed-, *overfeed*, overfe, overfee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overfeed(vi) ให้อาหารมากเกินไป, See also: รับประทานอาหารมากเกินไป, Syn. overfill, satiate
overfeed(vt) ให้อาหารมากเกินไป, See also: รับประทานอาหารมากเกินไป, Syn. overfill, satiate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overfeedingการให้อาหารเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERFEED OW2 V ER0 F IY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overfeed (v) ˌouvəfˈiːd (ou2 v @ f ii1 d)
overfeeds (v) ˌouvəfˈiːdz (ou2 v @ f ii1 d z)
overfeeding (v) ˌouvəfˈiːdɪŋ (ou2 v @ f ii1 d i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  overfeed
      v 1: feed excessively

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top