ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overblown

OW2 V ER0 B L OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overblown-, *overblown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overblown(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ overblow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overblown(โอ'เวอะโบลน) adj. มากเกินไป,พองเกินไป,โอ้อวด,. (ดอกไม้) บานเกินไป-v. กิริยาช่อง 3 ของ overblow

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- But, Philip... - It's overblown nonsense.เป็นคนเดียวในชอว์แชงค์ที่ผิดจริงว่ะ Shaun of the Dead (2004)
Seungsuk's the only blemish on his overblown ego.ซึง ซุก นะเป็นศัตรู กับอีโก้ของเค้าเลยล่ะ Fly, Daddy, Fly (2006)
Rampant narcissism, delusions of grandeur, paranoia from overblown sense of self.ความลุ่มหลงตัวเอง หลงละเมอกับความยิ่งใหญ่ หวาดระแวงจากความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเอง Pulling Strings (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERBLOWN OW2 V ER0 B L OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overblown (j) ˌouvəblˈoun (ou2 v @ b l ou1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overblown
   adj 1: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful
       manner"; "overblown oratory"; "a pompous speech";
       "pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey"-
       Newsweek [syn: {grandiloquent}, {overblown}, {pompous},
       {pontifical}, {portentous}]
   2: past the stage of full bloom; "overblown roses"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top