ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overarm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overarm-, *overarm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overarm(adj) ซึ่งยกแขนขึ้นเหนือไหล่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overarm (j) ˈouvəraːm (ou1 v @ r aa m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left [Add to Longdo]
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo) [Add to Longdo]
上手出し投げ[うわてだしなげ, uwatedashinage] (n) pulling overarm throw (sumo) [Add to Longdo]
上手捻り[うわてひねり, uwatehineri] (n) twisting overarm throw (sumo) [Add to Longdo]
大逆手[おおさかて, oosakate] (n) backward-twisting overarm throw (sumo) [Add to Longdo]
抜き手;抜手[ぬきて;ぬきで, nukite ; nukide] (n) overarm stroke (type of traditional Japanese swimming style) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overarm
   adj 1: with hand brought forward and down from above shoulder
       level; "an overhand pitch"; "an overhand stroke" [syn:
       {overhand}, {overhanded}, {overarm}] [ant: {underarm},
       {underhand}, {underhanded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top