ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overabundant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overabundant-, *overabundant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overabundant(adj) เยอะเกินไป, See also: มากเกินไป, Syn. rampant

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากเกินไป(adv) overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากเกินไป[māk koēnpai] (adv) EN: overabundantly ; extremely  FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overabundant (j) ˌouvərəbˈʌndənt (ou2 v @ r @ b uh1 n d @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  overabundant
      adj 1: excessively abundant [syn: {overabundant}, {plethoric},
             {rife}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top