ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outlined

AW1 T L AY2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlined-, *outlined*, outlin, outline
CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLINED AW1 T L AY2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlined (v) ˈautlaɪnd (au1 t l ai n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
中抜き[なかぬき, nakanuki] (n,vs) (1) outlined; lacking content; (2) getting rid of the middleman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlined
   adj 1: showing clearly the outline or profile or boundary;
       "hills defined against the evening sky"; "the setting sun
       showed the outlined figure of a man standing on the hill"
       [syn: {defined}, {outlined}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top