ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outlawry

AW1 T L AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlawry-, *outlawry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlawry(n) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLAWRY AW1 T L AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlawry (n) ˈautlɔːriː (au1 t l oo r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfemung {f} | Verfemungen {pl}outlawry | outlawries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逞[ふてい, futei] (adj-na,n) insubordination; outlawry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  outlawry
      n 1: illegality as a consequence of unlawful acts; defiance of
           the law [syn: {lawlessness}, {outlawry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top