ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outermost

AW1 T ER0 M OW2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outermost-, *outermost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outermost(adj) นอกสุด, See also: ไกลสุด, Ant. innermost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือกนอก(n) outermost shell, Syn. เปลือก, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน
เปลือกนอก(n) outermost shell, Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน, Thai Definition: ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลือกนอก[pleūak nøk] (n, exp) EN: outermost shell

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTERMOST AW1 T ER0 M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outermost (j) ˈautəmoust (au1 t @ m ou s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三の丸[さんのまる, sannomaru] (n) (See 本丸,二の丸) outermost region of the castle [Add to Longdo]
総構え;惣構[そうがまえ, sougamae] (n) outermost enclosure of a castle or fortress (including the town around it) [Add to Longdo]
毛表皮[もうひょうひ, mouhyouhi] (n) (See キューティクル) cuticle; outermost layer of a hair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  outermost
      adj 1: situated at the farthest possible point from a center
             [syn: {outermost}, {outmost}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top