ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outer

AW1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outer-, *outer*
English-Thai: Longdo Dictionary
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outer(adj) ที่อยู่รอบนอก, Syn. exterior, external, Ant. internal, interior
outer(adj) ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
outermost(adj) นอกสุด, See also: ไกลสุด, Ant. innermost
outerwear(n) เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก), Syn. clothes
outer belt(n) ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง), Syn. ring road
outer space(n) บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
pouter(เพา'เทอะ) n. ผู้บุ้ยปาก,ผู้ทำหน้ามุ่ย,พันธุ์นกพิราบขายาวพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer coreแก่นโลกชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outer measure; exterior measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer productผลคูณภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer surface; external surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outerIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
outerThe crew is busy preparing for the voyage into outer space.
outerThe crew prepared for the voyage to outer space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบนอก(n) outside, See also: outer area, periphery, Example: มีทหารเฝ้ารักษาการณ์อยู่รอบนอกตัวอาคารเต็มไปหมด, Thai Definition: บริเวณที่อยู่ด้านนอก
เปลือกนอก(n) outermost shell, Syn. เปลือก, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน
เปลือกนอก(n) appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai Definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เปลือกนอก(n) outermost shell, Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน, Thai Definition: ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง
ส่วนนอก(adj) outer, Example: หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง และ หูส่วนใน
ส่วนนอก(n) outer part, Example: การรับฟังหูของปลาไม่มีส่วนนอกและส่วนกลางเหมือนสัตว์ชั้นสูงอื่นๆ
ชั้นนอก(adj) outer, See also: outside, exterior, Ant. ชั้นใน, Example: หนังกำพร้าเป็นหนังชั้นนอกที่ห่อหุ้มผิวหนังชั้นอื่นๆ ไว้
ชั้นนอก(n) outer part, See also: exterior, outside, external layer, Ant. ชั้นใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[awakāt] (n) EN: space ; outer space ; vacuum  FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
บาดาล[bādān] (adj) EN: underground ; subterranean ; groundwater  FR: souterrain
ฉงน[cha-gnon] (x) EN: be in doubt ; be uncertain  FR: douter
ชั้นนอก[channøk] (adj) EN: outer ; ouside ; exterior  FR: extérieur ; externe
เชื่อ[cheūa] (v) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey  FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง[cheūafang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
ชิม[chim] (v) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample  FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมรส[chim rot] (v) EN: taste (check the taste)  FR: goûter ; vérifier le goût
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[dāokhrǿ channøk] (n, exp) EN: outer planet  FR: planète extérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTER AW1 T ER0
OUTERMOST AW1 T ER0 M OW2 S T
OUTERWEAR AW1 T ER0 W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outer (j) ˈautər (au1 t @ r)
outermost (j) ˈautəmoust (au1 t @ m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer, #5,802 [Add to Longdo]
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, ] outer clothing; semblance; appearance, #14,095 [Add to Longdo]
市郊[shì jiāo, ㄕˋ ㄐㄧㄠ, ] outer city; suburb, #22,054 [Add to Longdo]
帮子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, / ] outer (of cabbage etc); upper (of a shoe), #42,777 [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space, #61,201 [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, / ] outer coffin, #63,701 [Add to Longdo]
外蒙古[Wài Méng gǔ, ㄨㄞˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ, ] Outer Mongolia, #89,451 [Add to Longdo]
外耳[wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ, ] outer ear, #97,912 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außendeich {m}outer dike [Add to Longdo]
Außenmauer {f}outer wall [Add to Longdo]
Außenring {m}outer race; cup [Add to Longdo]
Außentasche {f}outer pocket [Add to Longdo]
Außentür {f}outer door; exterior door [Add to Longdo]
Außenverpackung {f}outer packing [Add to Longdo]
Überkleidung {f}outer wear [Add to Longdo]
Außendurchmesser {m}outer diameter; outside diameter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウター;アウタ[auta-; auta] (n) outer [Add to Longdo]
アウターウエア[auta-uea] (n) outerwear [Add to Longdo]
アウタースペース[auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
ケーブルルータ[ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router [Add to Longdo]
コアルータ[koaru-ta] (n) {comp} core router [Add to Longdo]
スイッチングルータ[suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router [Add to Longdo]
ブルータ[buru-ta] (n) {comp} brouter [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router [Add to Longdo]
ベクトル積[ベクトルせき, bekutoru seki] (n) cross product; vector product; outer product [Add to Longdo]
ラウター[rauta-] (n) {comp} router [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ルータ[るーた, ru-ta] router [Add to Longdo]
外径[がいけい, gaikei] outer diameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outer
   adj 1: being on the outside or further from a center; "spent
       hours adorning the outer man"; "the outer suburbs" [ant:
       {inner(a)}]
   2: located outside; "outer reality"
   3: being on or toward the outside of the body; "the outer ear"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top