ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outdated

AW1 T D EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outdated-, *outdated*, outdat, outdate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outdated(adj) ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, Syn. outmoded, old-fashioned, Ant. modern, up to date

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outdated(-ทิด) adj. ล้าสมัย,หมดสมัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outdatedIts about time we did away with this outdated law.
outdatedOur policies and systems are getting outdated and need revising, but to try to swap horses while crossing a stream might be dangerous.
outdatedThe computer was so outdated that it was good for nothing.
outdatedThe legislator of that state did away with outdated laws.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก่าๆ(adj) old, See also: outdated, aged, ancient, antique, Ant. ใหม่ๆ, ทันสมัย, Example: เทคโนโลยีเก่าๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมดูไม่ค่อยน่าไว้ใจในความเที่ยงตรงและปลอดภัย, Thai Definition: ล้าสมัย, พ้นสมัย, ก่อน
เก่า(adj) old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: ถ้าจะให้คนเลิกใช้โอเอสและซอฟต์แวร์เก่าๆ ก็ต้องรอให้ค่อยทำค่อยไป
เก่า(adj) old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Ant. ใหม่, Example: การออกแบบอะไรใหม่วิศวกรเพียงแต่เรียกแบบแปลนเก่าที่เก็บสะสมไว้ในคอมพิวตอร์ออกมาดูและดัดแปลง, Thai Definition: ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า
เชย(adj) old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เพราะความเป็นคนเชยในสายตาของใครๆ ทำให้เขาขาดความมั่นใจ
โบราณ(adj) old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archa, Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
เก่า[kao] (adj) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete  FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่า ๆ[kao-kao] (adj) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique
ล้าสมัย[lāsamai] (adj) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated  FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
ตกรุ่น[tokrun] (adj) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete  FR: obsolète

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTDATED AW1 T D EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outdated (j) ˈautdˈɛɪtɪd (au1 t d ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outdated
   adj 1: old; no longer valid or fashionable; "obsolete words";
       "an obsolete locomotive"; "outdated equipment";
       "superannuated laws"; "out-of-date ideas" [syn:
       {outdated}, {out-of-date}, {superannuated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top