ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outcry

AW1 T K R AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outcry-, *outcry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outcry(n) การคัดค้านอย่างรุนแรง, Syn. protest, Ant. acceptance
outcry(n) การโห่ร้องของมวลชน, Syn. hullaballoo, clamor, Ant. silence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outcry(เอาทฺ'ไคร) n. เสียงร้องดัง,เสียงโวยวาย,การโวยวาย,การประท้วงหรือคัดค้านอย่างรุนแรง,

English-Thai: Nontri Dictionary
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"the outcry of sodom and gomorrah is great,"เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดม และเมืองโกโมราห์ดังมาก, Invasion (2009)
I'm afraid the outcry would be akin to revolt.ผมเกรงว่ามันอาจจะเกิดการประท้วง โดยเหล่าญาติของพวกเขา Amber 31422 (2010)
Yesterday's surprise broadcast from a Star City vigilante who is calling himself the Green Arrow has spawned a massive outcry of both support and dissenters...การแพร่ภาพสุดเซอร์ไพรค์ จากศาลเตี้ยใน Star City ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า ' The Green Arrow' ก่อให้เกิดเสียงแตกแยกอย่างชัดเจน ทั้งผู้สนับสนุนและผู้ไม่เห็นด้วย Flash of Two Worlds (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวย(v) outcry, See also: give out a hue and cry, clamour, Syn. โวยวาย, Example: นักอนุรักษ์ลุกขึ้นมาโวยกลางที่ประชุมเพราะไม่พอใจมาตรการดังกล่าว, Thai Definition: ส่งเสียงเอะอะ, ส่งเสียงเอ็ดตะโร

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTCRY AW1 T K R AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outcry (n) ˈautkraɪ (au1 t k r ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschrei {m} | Aufschreie {pl}outcry | outcries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わめき声;喚き声[わめきごえ, wamekigoe] (n) yell; shout; outcry [Add to Longdo]
叫び[さけび, sakebi] (n) shout; scream; outcry; (P) [Add to Longdo]
騒ぎ立てる;騒ぎたてる[さわぎたてる, sawagitateru] (v1,vi) to make a fuss (outcry, uproar) [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outcry
   n 1: a loud utterance; often in protest or opposition; "the
      speaker was interrupted by loud cries from the rear of the
      audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout},
      {vociferation}]
   v 1: shout louder than [syn: {outshout}, {outcry}]
   2: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
     he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
     shouted when she saw her child looking lost" [syn: {exclaim},
     {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top