ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outback

AW1 T B AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outback-, *outback*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outback(n) ชนบท (โดยเฉพาะในออสเตรเลีย), See also: พื้นที่ห่างไกลความเจริญ

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTBACK AW1 T B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outback (n) ˈautbæk (au1 t b a k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterland {n} | im Hinterlandoutback [Austr.] | in the outback [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバック[autobakku] (n) outback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outback
   adj 1: inaccessible and sparsely populated; [syn: {outback(a)},
       {remote}]
   n 1: the bush country of the interior of Australia

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top