ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ostracism

AO1 S T R AH0 S IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostracism-, *ostracism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostracism(n) การขับไล่, See also: การเนรเทศ, Syn. seclusion, separation, Ant. union, joining, fusion

English-Thai: Nontri Dictionary
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTRACISM AO1 S T R AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostracism (n) ˈɒstrəsɪzəm (o1 s t r @ s i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しかと;シカト[shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
オストラシズム[osutorashizumu] (n) ostracism [Add to Longdo]
貝殻追放[かいがらついほう, kaigaratsuihou] (n) ostracism [Add to Longdo]
共同絶交[きょうどうぜっこう, kyoudouzekkou] (n) ostracism (from a village or community) [Add to Longdo]
村八分[むらはちぶ, murahachibu] (n) ostracism [Add to Longdo]
爪弾き[つまびき;つめびき, tsumabiki ; tsumebiki] (n,vs) black sheep (of a family); ostracism [Add to Longdo]
陶片追放[とうへんついほう, touhentsuihou] (n,vs) (See 貝殻追放) ostracism [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P) [Add to Longdo]
放逐[ほうちく, houchiku] (n,vs,adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P) [Add to Longdo]
擯斥;ひん斥[ひんせき, hinseki] (n,vs) rejection; ostracism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ostracism
   n 1: the state of being banished or ostracized (excluded from
      society by general consent); "the association should get
      rid of its elderly members--not by euthanasia, of course,
      but by Coventry" [syn: {banishment}, {ostracism},
      {Coventry}]
   2: the act of excluding someone from society by general consent

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top