ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

osmose

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -osmose-, *osmose*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osmose {f} [biol.]osmosis [Add to Longdo]
Umkehrosmose {f}reverse osmosis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浸透[しんとう, shintou] Infiltration, Osmose [Add to Longdo]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
isms, ism's, osmosis, cosmos, OSes, Amos, bosoms, oms, Cosmo's, amuse, samosa, Oslo's, Esma's, Esme, Esme's, Sm's, Somoza, ohms, Osages, cosmos's, Assamese, Odom's, ohm's, ouzos, sumo's, Cosimo's, bosom's, Asama's, Osman's, osmosis's, Cosme's, Cozmo's, Zosma's, ammo's, ouzo's, Ossie's, Somme's, Osage's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions