ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orientate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientate-, *orientate*
Possible hiragana form: おりえんたて
English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientate(vt) หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientate oneself(phrv) คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we'll need some way to orientate in here maybe the enemy's gate is down?ในนี้พื้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง แรงโน้มถ่วงให้เหมือนบนโลก ก้าวผ่านประตูนั่น เธอจะอยู่สภาพไร้แรงโน้มถ่วง Ender's Game (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTATED AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientate (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪt (oo1 r i@ n t ei t)
orientated (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪts (oo1 r i@ n t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
方向付ける;方向づける[ほうこうづける, houkoudukeru] (v1) to direct; to guide; to orient; to orientate; to align [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orientate
   v 1: determine one's position with reference to another point;
      "We had to orient ourselves in the forest" [syn: {orient},
      {orientate}] [ant: {disorient}, {disorientate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top