ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordinal number

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordinal number-, *ordinal number*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinal number(n) เลขลำดับ, Syn. ordinal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordinal number n.เลขแสดงลำดับ,จำนวนที่แสดงลำดับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinal numberจำนวนเชิงอันดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขลำดับ(n) ordinal number, Example: หน้าปัดนาฬิกาโดยมากมีเลขลำดับบอกชั่วโมงจาก 1 ถึง 12, Thai Definition: จำนวนนับที่บอกรหัสหรือตำแหน่งที่ของสิ่งที่จัดเรียงกันอย่างมีระบบ
ที่(n) ordinal number, See also: as in, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ, Thai Definition: คำนำหน้าสังขยาบอกลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขลำดับ[lēk lamdap] (n, exp) EN: ordinal number  FR: nombre ordinal [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序数[xù shù, ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] ordinal number, #93,959 [Add to Longdo]
顺序数[shùn xù shù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] ordinal number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せりばんご[seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
何代目[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president) [Add to Longdo]
順序数[じゅんじょすう, junjosuu] (n) ordinal number [Add to Longdo]
序数[じょすう, josuu] (n,adj-no) an ordinal number [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ordinal number
      n 1: the number designating place in an ordered sequence [syn:
           {ordinal number}, {ordinal}, {no.}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top