ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordained

AO0 R D EY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordained-, *ordained*, ordain, ordaine
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ordainedGod has ordained that all men shall die.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวช[būat] (v) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure  FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชเรียน[būat rīen] (v, exp) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood  FR: être ordonné
นาค[nāk] (n) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest  FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDAINED AO0 R D EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordained (v) ˈɔːdˈɛɪnd (oo1 d ei1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, ] ordained or appointed to a post; to benefit from counsel, #24,415 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
乞士[こっし, kosshi] (n) (obsc) (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
式年遷宮[しきねんせんぐう, shikinensenguu] (n) construction of a new shrine and transfer of the enshrined object from the old to the new, occurring at a regular, preordained time [Add to Longdo]
正教師[せいきょうし, seikyoushi] (n) ordained minister; regular teacher [Add to Longdo]
袖振り合うも他生の縁[そでふりあうもたしょうのえん, sodefuriaumotashounoen] (exp) (id) A meeting by chance is preordained [Add to Longdo]
[に, ni] (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [Add to Longdo]
入満(ateji);伊留満(ateji);由婁漫(ateji)[イルマン, iruman] (n) (arch) (uk) non-ordained Christian monk (por [Add to Longdo]
比丘[びく, biku] (n) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) (san [Add to Longdo]
比丘尼[びくに, bikuni] (n) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) (san [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordained
   adj 1: fixed or established especially by order or command; "at
       the time appointed (or the appointed time") [syn:
       {appointed}, {decreed}, {ordained}, {prescribed}]
   2: invested with ministerial or priestly functions; "an ordained
     priest"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top