ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orbital

AO1 R B AH0 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orbital-, *orbital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orbital(adj) เกี่ยวกับการโคจร, See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orbital hypertelorism; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital plane; planum orbitaleระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital process of palatine boneส่วนยื่นกระดูกเพดานปากจดเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitaleออร์บิทาเล [มีความหมายเหมือนกับ orbitale point] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitale pointจุดต่ำสุดขอบเข้าตา [มีความหมายเหมือนกับ orbitale] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานีอากาศ[sathānī ākāt] (n, exp) EN: space station  FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORBITAL AO1 R B AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orbital (j) ˈɔːbɪtl (oo1 b i t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] orbital revolution, #49,763 [Add to Longdo]
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, / ] orbital module; orbital cabin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements [Add to Longdo]
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket) [Add to Longdo]
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
軌道運動[きどううんどう, kidouundou] (n) orbital motion [Add to Longdo]
軌道関数[きどうかんすう, kidoukansuu] (n) orbital function [Add to Longdo]
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment [Add to Longdo]
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
軌道長半径[きどうちょうはんけい, kidouchouhankei] (n) semi-major axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
軌道電子[きどうでんし, kidoudenshi] (n) orbital electron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orbital
   adj 1: of or relating to an orbit; "orbital revolution";
       "orbital velocity"
   2: of or relating to the eye socket; "orbital scale"; "orbital
     arch"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top