ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orangeade

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orangeade-, *orangeade*
Possible hiragana form: おらんげあで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orangeade(n) น้ำส้มคั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำส้ม[nām som] (n, exp) EN: orange juice  FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orangeade (n) ˌɒrɪnʤˈɛɪd (o2 r i n jh ei1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orangeade {f} [cook.]orangeade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレンジエード[orenjie-do] (n) orangeade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  orangeade
      n 1: sweetened beverage of diluted orange juice

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top