ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

optometrist

AA0 P T AA1 M AH0 T R IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optometrist-, *optometrist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optometrist(n) ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา, Syn. optician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optometrist(ออพทอม'มิทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optometristนักตรวจปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optometristผู้ที่จบการศึกษาปริญญาชั้นสูงเฉพาะทางการตรวจสายตา(Doctor of Optometry)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPTOMETRIST AA0 P T AA1 M AH0 T R IH0 S T
OPTOMETRISTS AA0 P T AA1 M AH0 T R IH0 S T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
検眼医[けんがんい, kengan'i] (n) optometrist [Add to Longdo]
視力検査医[しりょくけんさい, shiryokukensai] (n) optometrist [Add to Longdo]
視力検定医[しりょくけんていい, shiryokukenteii] (n) optometrist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optometrist
   n 1: a person skilled in testing for defects of vision in order
      to prescribe corrective glasses [syn: {optometrist},
      {oculist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top