ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oppressively

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oppressively-, *oppressively*, oppressive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oppressively(adv) อย่างกดขี่, Syn. severely, brutally
oppressive(adj) ที่ปกครองอย่างกดขี่, Syn. tyrannical, cruel, unjust
oppressive(adj) ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ, See also: ซึ่งทำให้สลดใจ, Syn. distressing, grievous
oppressive(adj) (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oppressively (a) ˈəprˈɛsɪvliː (@1 p r e1 s i v l ii)
oppressive (j) ˈəprˈɛsɪv (@1 p r e1 s i v)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical

English-Thai: Nontri Dictionary
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The oppressive patriarchal values that dictate our education.เรื่องสังคมที่ถูกผู้ชายกดขี่ โดยการควมคุบการศึกษาระดับม. ปลาย 10 Things I Hate About You (1999)
I was worried about as well climate oppressive regimes human rights the big difference between us wasผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน สภาพอากาศ ระบอบเผด็จการ สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างอย่างมากระหว่างเราก็คือ The Corporation (2003)
This is the United States of America in the 21st century, not some oppressive patriarchal regime.ที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่ยุคแห่งการปกครอง โดยผู้นำที่กดขี่ข่มเหง The Lies Ill-Concealed (2011)
She's imprisoned by an oppressive regime halfway around the world and I'm, what?หล่อนถูกจองจำในประเทศทรราชย์ อีกซีกหนึ่งของโลก ส่วนฉันล่ะ? Geography of Global Conflict (2011)
I merely exploited her ambition as a means to free us from the oppressive binds of the Chantry, and create a new world controlled by Mages!ข้าหลอกใช้นาง เพื่อจะให้อิสระแก่พวกเรา จากจุดบอดของวิหาร, และสร้างโลกใหม่ที่ปกครองโดยจอมเวทย์! Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Some of these children or their parents are from countries with oppressive military regimes.เด็กบางคนหรือพ่อแม่บางคนที่นี่/Nมาจากประเทศอื่น ที่ถูกกดขี่จากการปกครองของทหาร/Nผมเข้าใจ The Survivor in the Soap (2013)
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.งั้นฉันจะจัดงานเต้นรำของฉันเอง เป็นงานที่ไม่กดขี่ทางเพศ แบบของคุณ Herstory of Dance (2013)
they don't stop, and it can get really oppressive.มันทำให้ฉันทุกข์ใจมากๆ Kiss of the Muse (2013)
Uh, filthy, oppressive.สกปรก ร้อนอ้าว Renaissance (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oppressiveHe defies the present government which is no less oppressive than its predecessor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรุนแรง(adv) severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
คับอกคับใจ(v) embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กดขี่[kotkhī] (v) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress  FR: persécuter ; tyranniser

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPRESSIVE AH0 P R EH1 S IH0 V

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals), #4,002 [Add to Longdo]
[nu:è, nu:ㄜˋ, ] oppressive; tyrannical, #6,359 [Add to Longdo]
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, / ] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy, #14,814 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druck {m}oppressiveness [Add to Longdo]
drückend; bedrückend {adj}oppressive [Add to Longdo]
drückend; schwül {adj}oppressive [Add to Longdo]
drückend {adv}oppressively [Add to Longdo]
gewaltsamoppressive [Add to Longdo]
repressiv {adj}oppressive [Add to Longdo]
nicht unterdrückendunoppressive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]
高圧的[こうあつてき, kouatsuteki] (adj-na) high-handed; oppressive [Add to Longdo]
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P) [Add to Longdo]
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P) [Add to Longdo]
息苦しい[いきぐるしい, ikigurushii] (adj-i) choking; oppressive; suffocating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  oppressively
      adv 1: in a heavy and oppressive way; "it was oppressively hot
             in the office"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top