ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

openhanded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -openhanded-, *openhanded*, openhand, openhande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
openhanded(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, liberal, Ant. narrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจใหญ่ใจโต(adj) too generous, See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous, Syn. ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, กรุณา, เมตตา, Ant. ใจแคบ, ใจดำ, Example: คนใจใหญ่ใจโตจะทำอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
大まか[おおまか, oomaka] (adj-na,n) (1) rough (e.g. sketch, approximation); broad; (2) generous; openhanded; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 openhanded
   adj 1: given or giving freely; "was a big tipper"; "the
       bounteous goodness of God"; "bountiful compliments"; "a
       freehanded host"; "a handsome allowance"; "Saturday's
       child is loving and giving"; "a liberal backer of the
       arts"; "a munificent gift"; "her fond and openhanded
       grandfather" [syn: {big}, {bighearted}, {bounteous},
       {bountiful}, {freehanded}, {handsome}, {giving},
       {liberal}, {openhanded}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top