ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

open-air

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -open-air-, *open-air*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
open-air(adj) ที่เกิดขึ้นกลางแจ้ง, See also: ที่เกิดขึ้นนอกตัวอาคาร, Syn. alfresco, outdoor, Ant. indoor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
open-air(โอ'เพิน แอร์) adj. กลางแจ้ง,ที่โล่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Open-air zoosสวนสัตว์เปิด [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่แจ้ง(n) outdoor, See also: open-air, Syn. ที่โล่ง, กลางแจ้ง, กลางแปลง, Example: ซากของกระทิงจ่าฝูงนอนตายอยู่ในที่แจ้ง, Count Unit: แห่ง, ที่
ที่โล่ง(n) outdoor, See also: open-air, open, Syn. กลางแจ้ง, กลางแปลง, ที่แจ้ง
กลางแจ้ง(adj) outdoor, See also: open-air, alfresco, Syn. ที่โล่งแจ้ง, Ant. ในร่ม, Example: การถ่ายภาพคราวนี้เราเน้นที่ภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติมากกว่า, Thai Definition: นอกร่มไม้ชายคา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางแจ้ง[klāngjaēng] (adj) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco  FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
open-air (j) ˈoupən-ɛəʳr (ou1 p @ n - e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freibad {n}open-air swimming pool; open-air bath [Add to Longdo]
Freilandstation {f}open-air site [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンエア[o-pun'ea] (n) open-air [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
戸外[こがい, kogai] (n,adj-no) open-air; outdoors; (P) [Add to Longdo]
青空教室[あおぞらきょうしつ, aozorakyoushitsu] (n) open-air classes [Add to Longdo]
青空市場[あおぞらいちば;あおぞらしじょう, aozoraichiba ; aozorashijou] (n) free market; open-air market [Add to Longdo]
焚き火;たき火;焚火[たきび, takibi] (n,vs) (1) open-air fire (e.g. for garden refuse); bonfire; (2) open fire (e.g. in a kitchen) [Add to Longdo]
野天風呂[のてんぶろ, notenburo] (n) open-air bath [Add to Longdo]
野点;野点て;野立て(iK)[のだて, nodate] (n,vs) (1) open-air tea ceremony; (2) aristocrat taking a break during a trip in a palanquin; (3) something standing in the open [Add to Longdo]
露天掘り;露天掘(io)[ろてんぼり, rotenbori] (n) open-cut or open-air (strip) mining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  open-air
      adj 1: in the open air; "an alfresco lunch"; "an open-air
             theater" [syn: {alfresco}, {open-air(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top