ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

onerous

OW1 N ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onerous-, *onerous*, onerou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onerous(adj) ยาก, See also: ที่ต้องใช้ความพยายามมาก, Syn. difficult, burdensome, heavy, Ant. easy, light
onerously(adv) อย่างเป็นภาระ, See also: อย่างยุ่งยาก
onerousness(n) ความยาก, Syn. burdensomeness, heaviness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
onerous(ออน'เนอรัส,โอ'เนอรัส) adj. เป็นภาระ,ลำบาก,ยากยิ่ง,หนักหน่วง, See also: onerousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onerous contractสัญญาที่มีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onerous termข้อกำหนดที่มีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ONEROUS OW1 N ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onerous (j) ˈɒnərəs (o1 n @ r @ s)
onerously (a) ˈɒnərəsliː (o1 n @ r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes [Add to Longdo]
有償[ゆうしょう, yuushou] (n,adj-no) (1) compensation; consideration; (2) for profit; non-free; (3) onerous; (P) [Add to Longdo]
有償契約[ゆうしょうけいやく, yuushoukeiyaku] (n) an onerous contract; contract made for a consideration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 onerous
   adj 1: not easily borne; wearing; "the burdensome task of
       preparing the income tax return"; "my duties weren't
       onerous; I only had to greet the guests"; "a taxing
       schedule" [syn: {burdensome}, {onerous}, {taxing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top