ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on the verge of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the verge of-, *on the verge of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the verge of(idm) เพิ่งจะเริ่มทำบางสิ่ง, See also: เกือบจะทำบางสิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
on the verge of(slang) กำลังจะ ex. Those students are on the verge of walking to s chool.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on the verge ofHe was just on the verge of going to sleep.
on the verge ofI hear his business is on the verge of going bankrupt.
on the verge ofI hear his business is on the verge of ruin.
on the verge ofMany fragile species are on the verge of extinction.
on the verge ofMany species of insects are on the verge of extinction.
on the verge ofMy father's company is on the verge of bankruptcy.
on the verge ofOur firm is on the verge of bankruptcy, I'm ashamed to say.
on the verge ofShe was on the verge of crying.
on the verge ofSome wild animals are on the verge of extinction.
on the verge ofThe company is on the verge of bankruptcy.
on the verge ofThe poor cat was on the verge of starvation.
on the verge ofThe poor child was on the verge of starvation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่น(adv) on the brink of, See also: on the verge of, Syn. หมิ่นเหม่, Example: แม่วางถาดไว้หมิ่นโต๊ะ จึงหล่นลงมาทับเท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียน[jīen] (x) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of  FR: presque ; sur le point de
เกือบจะ[keūap ja] (v) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of  FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
พาน[phān] (x) EN: almost ; on the verge of ; going to ; about to  FR: presque ; sur le point de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒临[bīn lín, ㄅㄧㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] on the verge of; close to, #17,345 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
餓死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve [Add to Longdo]
覚め際[さめぎわ, samegiwa] (n) on the verge of waking [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
間際(P);真際[まぎわ, magiwa] (n-adv,n-t) on the verge of; just before; on the point of; (P) [Add to Longdo]
危篤[きとく, kitoku] (n,adj-no) critical illness; on the verge of death; (P) [Add to Longdo]
飢餓線上に[きがせんじょうに, kigasenjouni] (adv) on the verge of starvation; at the point of starving [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) [Add to Longdo]
寝際[ねぎわ, negiwa] (n) on the verge of sleep; just after falling asleep [Add to Longdo]
垂死[すいし, suishi] (n) on the verge of dying [Add to Longdo]
半べそ;半ベソ[はんべそ(半べそ);はんベソ(半ベソ), hanbeso ( nakabe so ); han beso ( han beso )] (n) half-crying; being on the verge of crying [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top