ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

omega

OW0 M EH1 G AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -omega-, *omega*
Possible hiragana form: おめが
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
omega(n) อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีก
omega(n) การจบสิ้น, Syn. end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omega(โอมี'กะ) n. อักษรตัวที่24ของภาษากรีก,ตัวสุดท้าย,อันสุดท้าย,ขึ้นสุดท้าย
omega minusn. อนุภาคอะตอม (atomic particle) ที่สลายตัวเป็นอนุภาคเล็กลงไปอีกเมื่อกระทบกับpi meson
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
hepatomegalyตับโต

English-Thai: Nontri Dictionary
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omega-3 fatty acidsกรดไขมัน โอเมกา-3 [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
OMEGA OW0 M EH1 G AH0
OMEGA OW0 M EY1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
omega (n) ˈoumɪgə (ou1 m i g @)
omegas (n) ˈoumɪgəz (ou1 m i g @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧米伽[ōu mǐ gā, ㄡ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, / ] omega (Greek letter Ωω), #115,543 [Add to Longdo]
奥米伽[ào mǐ gā, ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, / ] omega (Greek letter Ωω) [Add to Longdo]
马蹄星云[Mǎ tí xīng yún, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] Omega or Horseshoe Nebula M17 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop [Add to Longdo]
アクロメガリー[akuromegari-] (n) (See 末端肥大症) acromegaly [Add to Longdo]
アルファとオメガ[arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega [Add to Longdo]
オメガ3脂肪酸[オメガさんしぼうさん, omega sanshibousan] (n) omega-3 fatty acid [Add to Longdo]
オメガ航法[オメガこうほう, omega kouhou] (n) omega navigation [Add to Longdo]
サイトメガロウイルス[saitomegarouirusu] (n) cytomegalovirus (CMV) [Add to Longdo]
Ω;ω[オメガ, omega] (n) omega; (P) [Add to Longdo]
遠眼鏡[とおめがね;えんがんきょう, toomegane ; engankyou] (n) (1) (obs) spectacles for far-sightedness; (2) telescope [Add to Longdo]
嫁が笠;嫁笠[よめがかさ;ヨメガカサ, yomegakasa ; yomegakasa] (n) (uk) (col) (See 嫁が笠貝) Cellana toreuma (species of limpet) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 omega
   n 1: the ending of a series or sequence; "the Alpha and the
      Omega, the first and the last, the beginning and the end"--
      Revelation [syn: {omega}, {Z}]
   2: the last (24th) letter of the Greek alphabet

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top