ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

old lady

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old lady-, *old lady*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old lady(n) ภรรยาหรือมารดา
old lady(sl) แม่, See also: คุณแม่
old lady(sl) เมีย, See also: ภรรยา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old ladyA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
old ladyAn old lady guided us through the castle.
old ladyAn old lady moved to place next door.
old ladyDo you know the old lady at the gate?
old ladyEvery Tuesday morning an old lady called Mrs. Lark came to the children sang.
old ladyFever and constant coughing weakened the old lady.
old ladyFright gave the old lady heart failure.
old ladyHe consented to help the old lady.
old ladyHe gave way to the old lady and let her pass.
old ladyHe helped an old lady get up from her seat.
old ladyHe helped an old lady to get up from her seat.
old ladyHe robbed an old lady.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีแก่(pron) old lady, See also: old woman, Thai Definition: คำเรียกหญิงชราอย่างไม่เคารพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
小母さん[おばさん, obasan] (n) (fam) old lady; ma'am (vocative) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  old lady
      n 1: your own wife; "meet my old lady"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top