ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oiliness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oiliness-, *oiliness*, oilines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oiliness(n) ความมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมัน(n) oiliness, See also: greasiness, Syn. คราบมัน, Example: จานกองนี้ล้างแล้วแต่ยังมีความมันหลงเหลืออยู่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oiliness (n) ˈɔɪlɪnəs (oi1 l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
油気;脂気[あぶらけ, aburake] (n) oiliness; greasiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oiliness
   n 1: consisting of or covered with oil [syn: {greasiness},
      {oiliness}, {oleaginousness}]
   2: smug self-serving earnestness [syn: {fulsomeness},
     {oiliness}, {oleaginousness}, {smarminess}, {unctuousness},
     {unction}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top