ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offshore

AO1 F SH AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offshore-, *offshore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offshore(adj) ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง, See also: ที่อยู่นอกฝั่ง
offshore(adv) อยู่ห่างจากฝั่ง, See also: อยู่นอกฝั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
offshore(adj) ห่างจากฝั่ง,นอกฝั่ง,ไกลฝั่ง,ออกจากฝั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offshoreนอกฝั่ง, จากฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offshore bankingการธนาคารนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Offshore oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Offshore processingการแปรรูปนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Offshore structuresสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFSHORE AO1 F SH AO1 R
OFFSHORED AO1 F SH AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offshore (j) ˌɒfʃˈɔːr (o2 f sh oo1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフショア[ofushoa] (n) offshore [Add to Longdo]
オフショアカンパニー[ofushoakanpani-] (n) offshore company [Add to Longdo]
オフショアセンター[ofushoasenta-] (n) offshore center; offshore centre [Add to Longdo]
オフショアファンド[ofushoafando] (n) offshore fund [Add to Longdo]
オフショア開発[オフショアかいはつ, ofushoa kaihatsu] (n) {comp} offshore development [Add to Longdo]
オフショア市場[オフショアいちば, ofushoa ichiba] (n) offshore market [Add to Longdo]
沖合(P);沖合い(P)[おきあい, okiai] (n) coast; offing; offshore; (P) [Add to Longdo]
沖合い漁業[おきあいぎょぎょう, okiaigyogyou] (n) offshore fishing industry [Add to Longdo]
沖合底引き網漁業[おきあいそこびきあみぎょぎょう, okiaisokobikiamigyogyou] (n) offshore trawl fishery [Add to Longdo]
沖釣;沖釣り[おきづり, okiduri] (n) offshore fishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offshore
   adv 1: away from shore; away from land; "cruising three miles
       offshore" [ant: {onshore}]
   adj 1: (of winds) coming from the land; "offshore winds" [syn:
       {offshore}, {seaward}] [ant: {inshore}, {onshore},
       {seaward}, {shoreward}]
   2: at some distance from the shore; "offshore oil reserves"; "an
     offshore island"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top