ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offshoot

AO1 F SH UW2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offshoot-, *offshoot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offshoot(n) กิ่งก้าน (ที่แยกจากลำต้น), Syn. branch
offshoot(n) สิ่งที่แยกย่อยออกมา, See also: สิ่งที่แตกสาขาออกมา, สิ่งที่พัฒนามาจากอีกสิ่งหนึ่ง, Syn. appendage, adjunct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offshoot(ออฟ'ชูท) n. กิ่งก้าน,สาขา,แขนงหน่อ,เชื้อสายที่ห่างออกไป,ผลปลีกย่อย,ควันหลง

English-Thai: Nontri Dictionary
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offshoot; offsetตะเกียง [สับปะรด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่ง[king] (n) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb  FR: branche [f] ; rameau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFSHOOT AO1 F SH UW2 T
OFFSHOOTS AO1 F SH UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offshoot (n) ˈɒfʃuːt (o1 f sh uu t)
offshoots (n) ˈɒfʃuːts (o1 f sh uu t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausläufer {m}; Ableger {m} | Ausläufer {pl}; Ableger {pl}offshoot | offshoots [Add to Longdo]
Sprössling {m}; Spross {m} | Sprösslinge {pl}; Sprosse {pl}offshoot | offshoots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子(P);児[こ, ko] (n,n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) [Add to Longdo]
浄土真宗[じょうどしんしゅう, joudoshinshuu] (n) Jodo Shinshu (offshoot of the Jodo sect); (P) [Add to Longdo]
大本教[おおもときょう, oomotokyou] (n) Oomoto (religious sect founded in 1892 as an offshoot of Shinto) [Add to Longdo]
分かれ[わかれ, wakare] (n) offshoot; branch; fork [Add to Longdo]
分身[ぶんしん, bunshin] (n,vs) parturition; delivery; one's child; branch; offshoot; one's other self; (P) [Add to Longdo]
分蘖;分糵[ぶんけつ;ぶんげつ, bunketsu ; bungetsu] (n,vs) offshoot (plants; often the of grass family); tiller [Add to Longdo]
別れ[わかれ, wakare] (n) parting; separation; farewell; (lateral) branch; fork; offshoot; division; section; (P) [Add to Longdo]
立正佼成会[りっしょうこうせいかい, risshoukouseikai] (n) Rissho Kosei-kai (offshoot of Nichiren-Buddhism founded in 1938) [Add to Longdo]
霊友会[れいゆうかい, reiyuukai] (n) Reiyukai (Buddhist sect founded in 1919 as an offshoot of Nichiren Buddhism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  offshoot
      n 1: a natural consequence of development [syn: {outgrowth},
           {branch}, {offshoot}, {offset}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top