ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

officious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -officious-, *officious*, officiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
officious(adj) เจ้ากี้เจ้าการ, See also: ยุ่ง, Syn. interfering, intrusive, Ant. retiring
officiously(adv) อย่างเจ้ากี้เจ้าการ
officiousness(n) ความเจ้ากี้เจ้าการ, See also: ความสอดรู้สอดเห็น, การช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่จำเป็น, Syn. curiosity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
officious(อะฟิช'เชิส) adj. เสือก,ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น,ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป., See also: officiousness n., Syn. meddlesome

English-Thai: Nontri Dictionary
officious(adj) ชอบยุ่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,เสือก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ากี้เจ้าการ(n) busybody, See also: officious person, meddler, Example: ถ้าเธอขืนทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการก็จะถูกตำรวจสงสัย, Thai Definition: ผู้ชอบทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
officious (j) ˈəfˈɪʃəs (@1 f i1 sh @ s)
officiously (a) ˈəfˈɪʃəsliː (@1 f i1 sh @ s l ii)
officiousness (n) ˈəfˈɪʃəsnəs (@1 f i1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
差し出がましい[さしでがましい, sashidegamashii] (adj-i) forward; officious; impertinent; intrusive [Add to Longdo]
節介[せっかい, sekkai] (adj-na,n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 officious
   adj 1: intrusive in a meddling or offensive manner; "an
       interfering old woman"; "bustling about self-importantly
       making an officious nuisance of himself"; "busy about
       other people's business" [syn: {interfering},
       {meddlesome}, {meddling}, {officious}, {busy},
       {busybodied}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top