ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offhanded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offhanded-, *offhanded*, offhand, offhande
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you remember that day we were in the chow line, Fox River, you made that offhanded comment to me?แกจำวันนั้นได้ไหม วันที่เราเข้าแถวรับอาหาร ที่ Fox River หนะ แกดันพลั่งปากมาวิจารณ์ฉัน Killing Your Number (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offhanded (j) ˌɒfhˈændɪd (o2 f h a1 n d i d)
offhandedly (j) ˌɒfhˈændɪdliː (o2 f h a1 n d i d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offhanded
   adv 1: without previous thought or preparation; "couldn't give
       the figures offhand"; "we decided offhand to go to
       Canada"; "she had made these remarks offhandedly" [syn:
       {offhand}, {offhanded}, {offhandedly}]
   2: in a casually inconsiderate manner; "replied offhand, his
     mind a million miles away"; "she threw him over offhandedly
     without even a Dear-John letter" [syn: {offhand},
     {offhanded}, {offhandedly}]
   adj 1: with little or no preparation or forethought; "his ad-lib
       comments showed poor judgment"; "an extemporaneous piano
       recital"; "an extemporary lecture"; "an extempore skit";
       "an impromptu speech"; "offhand excuses"; "trying to
       sound offhanded and reassuring"; "an off-the-cuff toast";
       "a few unrehearsed comments" [syn: {ad-lib},
       {extemporaneous}, {extemporary}, {extempore},
       {impromptu}, {offhand}, {offhanded}, {off-the-cuff},
       {unrehearsed}]
   2: casually thoughtless or inconsiderate; "an offhand manner";
     "she treated most men with offhand contempt" [syn: {offhand},
     {offhanded}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top