ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offensively

AH0 F EH1 N S IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offensively-, *offensively*, offensive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offensively(adv) อย่างน่ารังเกียจ, Syn. disagreeably

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกอาจ(adv) outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาม[lām] (v) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENSIVELY AH0 F EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offensively (a) ˈəfˈɛnsɪvliː (@1 f e1 n s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offensively
   adv 1: in an unpleasantly offensive manner; "he smelled
       offensively unwashed" [ant: {inoffensively}]
   2: in an obnoxious manner; "he said so in one of his more
     offensively intellectually arrogant sentences" [syn:
     {offensively}, {objectionably}, {obnoxiously}]
   3: in an aggressive manner; "`In this crisis, we must act
     offensively,' the President said"; "the admiral intends to
     act offensively in the Mediterranean" [ant: {defensively}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top