ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offenbar

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offenbar-, *offenbar*
German-Thai: Longdo Dictionary
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
offenbar(adj, adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Offenbarung {f}apparentness [Add to Longdo]
Offenbarung {f} | Offenbarungen {pl}avatar | avatars [Add to Longdo]
Offenbarung {f}; Offenlegung {f}; Enthüllung {f} | Offenbarungen {pl}; Offenlegungen {pl}; Enthüllungen {pl} | unschädliche Offenbarungdisclosure | disclosures | non-prejudicial disclosure [Add to Longdo]
Offenbarung {f}manifestation [Add to Longdo]
Offenbarung {f}; Preisgebung {f}; Enthüllung {f} | Offenbarungen {pl}revelation | revelations [Add to Longdo]
Offenbarungsreligion {f}revealed religion [Add to Longdo]
offenbar; zugestandenermaßen {adv}confessedly [Add to Longdo]
offenbar; offenkundig; augenscheinlich {adj}manifest [Add to Longdo]
offenbar {adv}manifestly [Add to Longdo]
offenbaren; offen zeigen; zum Vorschein bringen | offenbart | offenbarte | sein Innenleben offenbarento reveal | reveals | revealed | to reveal one's innermost thoughts [Add to Longdo]
offenbaren | offenbarend | offenbart | offenbart | offenbarteto unbosom | unbosoming | unbosomed | unbosoms | unbosomed [Add to Longdo]
offenbartdisclosed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
啓示[けいじ, keiji] Offenbarung [Add to Longdo]
天啓[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top