ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off-limits

AO2 F L IH1 M IH0 T S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off-limits-, *off-limits*, off-limit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-limits(adj) ที่ห้ามเข้า, See also: ที่ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
off-limitsThe hearing were made off-limits to the press.

CMU English Pronouncing Dictionary
OFF-LIMITS AO2 F L IH1 M IH0 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフリミット[ofurimitto] (n) off-limits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  off-limits
      adj 1: barred to a designated group; "that area is off-limits"
             [syn: {off-limits}, {out-of-bounds(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top