ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

odium

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odium-, *odium*
Possible hiragana form: おぢうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
odium(n) ความเกลียดชัง, Syn. hatred, dislike, Ant. like

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
allodium(อะโล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง., Syn. allod
anthodium(แอนโธ' เดียม) n., (pl. -dia) หัวดอก, ช่อดอก (flower head, capitulum)
podium(โพ'เดียม) n. เท้า, Syn. foot pl. podiums, dia
sodium(โซเดียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
sodium bicarbonaten. โซเดียมคาร์โบเนต
sodium chloriden. เกลือ (salt)

English-Thai: Nontri Dictionary
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือ[kleūa] (n) EN: salt; sodium chloride  FR: sel [m] ; chlorure de sodium [m]
เกลือแกง[kleūa kaēng] (n, exp) EN: salt ; sodium chloride ; table salt  FR: sel de cuisine [m]
ผงชูรส[phongchūrot] (n) EN: monosodium glutamate (MSG) ; seasoning powder ; gourmet powder  FR: glutamate de sodium [m]
โรเดียม[rōdīem] (n) EN: rhodium  FR: rhodium [m]
โซดาไฟ[sōdāfai] (n) EN: sodium hydroxide ; caustic soda  FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซดาแผดเผา[sōdā phaētphao] (n, exp) EN: sodium hydroxide ; caustic soda  FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซเดียม[sōdīem] (n) EN: sodium ; natrium  FR: sodium [m]
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต[sōdīem haidrōjēn khābønēt] (n, exp) EN: sodium hydrogen carbonate
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต[sōdīem haidrōjēn klūthāmēt] (n, exp) EN: sodium hydrogen glutamate
โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต[sōdīem haidrōjēn salfēt] (n, exp) EN: sodium hydrogen sulphate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odium (n) ˈoudɪəʳm (ou1 d i@ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
グルタミン酸ソーダ[グルタミンさんソーダ, gurutamin san so-da] (n) monosodium glutamate; MSG [Add to Longdo]
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate [Add to Longdo]
ケイ酸ナトリウム;珪酸ナトリウム[ケイさんナトリウム(ケイ酸ナトリウム);けいさんナトリウム(珪酸ナトリウム), kei san natoriumu ( kei san natoriumu ); keisan natoriumu ( keisan natoriumu )] (n) sodium silicate (Na2SiO3) [Add to Longdo]
サリチル酸ナトリウム[サリチルさんナトリウム, sarichiru san natoriumu] (n) sodium salicylate [Add to Longdo]
シアン化ナトリウム[シアンかナトリウム, shian ka natoriumu] (n) sodium cyanide [Add to Longdo]
シクラミン酸ナトリウム[シクラミンさんナトリウム, shikuramin san natoriumu] (n) sodium cyclamate [Add to Longdo]
ソディウム[sodeiumu] (n) sodium [Add to Longdo]
チオ硫酸ナトリウム[チオりゅうさんナトリウム, chio ryuusan natoriumu] (n) sodium thiosulfate [Add to Longdo]
チクロ[chikuro] (n) (abbr) sodium cyclohexylsulfamate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 odium
   n 1: state of disgrace resulting from detestable behavior
   2: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence}, {abomination},
     {detestation}, {execration}, {loathing}, {odium}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top