ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

odds and ends

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odds and ends-, *odds and ends*, odds and end
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
odds and ends(idm) สิ่งของจิปาถะ, See also: สิ่งของกระจุกกระจิก, Syn. odds and sods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps, refuse

English-Thai: Nontri Dictionary
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
odds and endsThe drawer is stuffed full of odds and ends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษเล็กเศษน้อย(n) odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
สิ่งละเล็กละน้อย(n) odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
ปลีกย่อย(adj) odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
สิ่งละอันพันละน้อย(n) odds and ends, See also: omnium-gatherum, Syn. สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย, Example: ผมไปเชียงใหม่คราวนั้นก็ได้สิ่งละอันพันละน้อยสะสมไว้เยอะทีเดียว, Thai Definition: สิ่งอย่างละเล็กละน้อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก
เบ็ดเตล็ด(n) odds and ends, Example: ฉันว่าเอาพวกเบ็ดเตล็ดไปใส่ไว้หลังรถก่อนดีกว่า, Thai Definition: ของเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญมากนัก
ของกระจุกกระจิก(n) knickknack, See also: odds and ends, trinket, Example: ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (n) EN: odds and ends  FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
ของเบ็ดเตล็ด[khøng bettalet] (n, exp) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces
ปลีกย่อย[plīkyøi] (n) EN: odds and ends ; details ; minor matters  FR: détail [m]
เศษ[sēt] (n) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers  FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends [Add to Longdo]
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P) [Add to Longdo]
雑品[ざっぴん, zappin] (n) sundries; odds and ends [Add to Longdo]
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) [Add to Longdo]
端切れ[はぎれ, hagire] (n) scrap of cloth; odds and ends [Add to Longdo]
端端;端々[はしばし, hashibashi] (n) odds and ends; all; every [Add to Longdo]
端物[はもの, hamono] (n) an odd piece; odds and ends [Add to Longdo]
半端物[はんぱもの, hanpamono] (n) odds and ends [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 odds and ends
   n 1: a motley assortment of things [syn: {odds and ends},
      {oddments}, {melange}, {farrago}, {ragbag}, {mishmash},
      {mingle-mangle}, {hodgepodge}, {hotchpotch}, {gallimaufry},
      {omnium-gatherum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top