ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ocular

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocular-, *ocular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ocular(adj) เกี่ยวกับสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocular(ออค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับตา
ocularmotor nerveเป็นเส้นประสาท 1 ใน 12 ของ เส้นประสาทของcranial nerves ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตา
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)
jocular(จอค'คิวละ) adj. ขบขัน,ตลกล้อเล่น,ขี้เล่น,หยอกเย้า.
jocularity(จอคคิวแล'ริที) n. ความขบขัน,ความตลก,การพูดตลก,การพูดหยอก,เย้า,นิสันตลก,นิสัยขี้เล่น,การกระทำที่ขี้เล่น
monocular(มะนอค'คิวละ) adj. ซึ่งมีตาเดียวเท่านั้น,เกี่ยวกับการใช้ตาเพียงตาเดียว.
trilocular(ไทรลอค'คิวละ) adj. มีสามเซลล์,มีสามห้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
ocular(adj) เห็นด้วยตา,ประจักษ์แก่ตา,เกี่ยวกับตา
binocular(adj) มีสองตา
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
jocular(adj) ขบขัน,ตลก,ชวนหัว
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
monocular(adj) มีตาข้างเดียว,สำหรับใช้กับตาข้างเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ocular ataxia; nystagmus; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular conjunctivaเยื่อตาส่วนลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular fundus; eyeground; fundus, eyeก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular hypertelorism; hypertelorism, orbitalเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular; ophthalmic-ตา (ลูกตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ocular hypertensionภาวะความดันตาสูง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้ามเนื้อตา(n) eye muscle, See also: ocular muscle, Example: ถ้าหากต้องมองสีต่างๆ สลับกันไปมาตลอด จะทำให้กล้ามเนื้อตาต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักษุ[jaksu] (adj) EN: ocular ; ophthalmic  FR: oculaire ; ophtalmique
ขัน[khan] (adj) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular  FR: drôle ; amusant
ขบขัน[khopkhan] (adj) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular  FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
กล้อง[klǿng] (n) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]  FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องส่องทางไกล[klǿngsøng thāng klai] (n, exp) EN: binocular ; spyglass  FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตา[klǿngsøngtā] (n, exp) EN: binocular ; spyglass  FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตายักษ์[klǿngsøngtā yak] (n, exp) EN: large binocular telescope
ตลกขบขัน[talok khopkhan] (adj) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ocular (j) ˈɒkjulər (o1 k y u l @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外眼筋[がいがんきん, gaigankin] (n) extraocular muscle; external eye muscle [Add to Longdo]
眼圧[がんあつ, gan'atsu] (n) ocular tension; intraocular pressure; IOP [Add to Longdo]
眼筋[がんきん, gankin] (n) ocular muscles; muscles that control eye movement [Add to Longdo]
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
接眼レンズ[せつがんレンズ, setsugan renzu] (n) eyepiece; ocular lens [Add to Longdo]
接眼鏡[せつがんきょう, setsugankyou] (n) (See 接眼レンズ) eyepiece; ocular lens [Add to Longdo]
双眼[そうがん, sougan] (n,adj-no) both eyes; binocular [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ocular
   adj 1: of or relating to or resembling the eye; "ocular
       muscles"; "an ocular organ"; "ocular diseases"; "the
       optic (or optical) axis of the eye"; "an ocular spot is a
       pigmented organ or part believed to be sensitive to
       light" [syn: {ocular}, {optic}, {optical}, {opthalmic}]
   2: relating to or using sight; "ocular inspection"; "an optical
     illusion"; "visual powers"; "visual navigation" [syn:
     {ocular}, {optic}, {optical}, {visual}]
   3: visible; "be sure of it; give me the ocular proof"-
     Shakespeare; "a visual presentation"; "a visual image" [syn:
     {ocular}, {visual}]
   n 1: combination of lenses at the viewing end of optical
      instruments [syn: {eyepiece}, {ocular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top